Adatvédelmi irányelv

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL, SZEMÉLYES ADATAI HONLAPON TÖRTÉNŐ KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - ADATFELDOLGOZÓK/CÍMZETTEK MEGNEVEZÉSE
III. FEJEZET - AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA
IV. FEJEZET - LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS AZ ADATKEZELŐ HONLAPJÁN TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE) ALKALMAZÁSÁRÓL
V. FEJEZET - A HONLAP KAPCSOLAT, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, TECHNIKAI SEGÍTSÉGKÉRÉS MENÜPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
VI. FEJEZET - TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL
VII. FEJEZET - ADATBIZTONSÁG

BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkeiben előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.§.(4) bekezdése ( a továbbiakban Infotv) is előírja.

Az adatkezelésre figyelemmel a HALAS-PAJZS Kft. a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja:
A HALAS-PAJZS Kft., mint a www.halaspajzs.hu weboldal és aloldalainak üzemeltetője (a továbbiakban Adatkezelő) elkötelezett szolgáltatásainak igénybevevői, üzleti partnerei és az oldal látogatói (a továbbiakban Érintett) személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Mint e honlap üzemeltetője és adatkezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Olvassa el Adatvédelmi Tájékoztatónkat
bővebben, letölthető formában.

Publish modules to the "offcanvas" position.